รับถอดแบบ BOQ

บริการออกแบบพร้อมถอดปริมาณงาน BOQ รูปแบบ 3D พร้อมแสดงรายละเอียดราคา รวมถึงค่าวัสดุและค่าแรง เป็นปริมาณงานหรือ BOQ ทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดและราคาประมาณการก่อสร้างได้ชัดเจน เพื่อควบคุมงบประมาณการก่อสร้างไม่ให้บานปลายได้เป็นอย่างดี

เพื่อทำให้เห็นว่าการวัสดุอะไรบ้าง และจัดวางไว้ตำแหน่งใด เพื่อใช้ในการออกใบเสนอราคา และรายละเอียดของแต่ละชิ้นงานได้ทั้งหมดในไฟล์เดียว (ตัวอย่างจากผลงานการออกแบบของทีมงานบ้านนายช่าง)

ข้ามไปยังทูลบาร์